Tipplasti operasyonun sadece burun ucu için yapılır. Genellikle bu operasyon, burun ucu küçültme ve dikleştirme için uygulanır

Burun ucunun düşüklüğü, belirgin olmaması, ayrık olması, kanatlarının geniş olması, burun kanatlarının desteğinin zayıf olması, burun ucunun bülböz veya kare görünümlü yayvan olması gibi sıkıntılarını Tippalsti ile gidermek mümkündür.

content

Tipplasti Nedir?

Burun ucunda yaşanan problerin çözümü için yapılan burun estetiğine Tipplasti denir. Tipplasty uygulamalarında septuma ve burun içinize müdahale yapılmaz. Tipplasti işlemi sıklıkla lokal anestezi ile gerçekleştirilen ve ortalama 30 dakikada süren müdahalelerde yatmayı kesinlikle gerektirmez ve tampon uygulaması yoktur